ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี