องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ืประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนตำบลตรัง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ืประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาตำบลตรัง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตำบลตรัง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ตารางภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
insert_drive_file ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดลอกระบาย สายสามแยกบูดน-สี่แยกเขาวัง หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง, โครงการขุดลอกระบาย สายสะพานสูง-บึงบากง หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง , โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายเขาวัง-กูโบร์ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview205
insert_drive_file ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสนามฟุตบอล -บือกะรูเมาะ หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง, โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน -บาสาแบยะ หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง, โครงการก่อสร้างถนนหินคุลกสายคลองไส้ไก่ - กำปงบารู หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง, โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองไส้ไก่ ฆือติง หมู่ที่ 3 ตำบลตรัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview198

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม