องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง 101/9 หมู่2 ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140 โทร:073-473050 Fax:073-473049

คู่มือประชาชน
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
folder รายงานการประชุมสภา
photo ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประกาศกระประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
photo ประกาศการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประกาศการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งแรก
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo ประการการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.ตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.ตรัง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.ตรัง วิสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.ตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา อบต.ตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายรอมือลี วาแม็ง)
นายก อบต.ตรัง
โทร : 0937356514
(นายรอมือลี วาแม็ง)
นายก อบต.ตรัง
โทร : 0937356514
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 54