องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 กรกฎาคม 2565
photo ืประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนตำบลตรัง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปี 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
2 กรกฎาคม 2565
photo ืประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาตำบลตรัง ประจำปี 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 4
1 กรกฎาคม 2565
photo โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตำบลตรัง ประจำปี 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 4
27 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลจัดเก็บภาษี | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 37
27 มีนาคม 2565
insert_drive_file ตารางภาษี poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
25 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ ปน 73001/35 find_in_page จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
21 กุมภาพันธ์ 2565
photo จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปี 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 37
29 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
9 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file แผนการดำเนินการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
18 ตุลาคม 2564
insert_drive_file แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
15 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศรายรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 8
30 กันยายน 2564
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เรื่อง ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปี 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 10
29 กันยายน 2564
insert_drive_file รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
28 กันยายน 2564
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เรื่อง ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 7
28 กันยายน 2564
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เรื่องฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 7
27 สิงหาคม 2564
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เรื่อง รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปี 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 7
16 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คู่มือจัดการปัญหาน้ำเสีย โดย : admin เปิดอ่าน : 5
4 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประสัมพันไฟฟ้าสาธารณะเสีย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 165
30 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสนามฟุตบอล - บือกะรูเมาะ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,955.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 170
20 กรกฎาคม 2564
photo ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยเตียงสำหรับคนในชุมชนและศูนย์กักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด 19 ระดับพื้นที่ประจำปี 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 5
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5