องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box กองคลัง
(นางสุธรรม พรหมศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 089-9779986
(นางสาวเปรมฤทัย จันทร์อักษร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 086-2858359
(นางสาวประไพ แก้วเอียด)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 081-7488139
(นางจุฑาพร ทองขาว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 085-6711033
(นางสาวรุสนา มูซอ)
พนักงานจ้างเหมาโครงการแผนที่ภาษี
โทร : 065-1078299