องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ. ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง นายรอมือลี วาแม็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปีงบประมาณ 2556 ในการนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาของข้าราชการและส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ นายเสถียร สำราญ ตำแหน่งพนักงาน ปปช. จังหวัดปัตตานี มาให้ความรู้ในครั้งนี้
ผู้โพส : admin