ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง