ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้งและป้ายผลการนับคะแนนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง