ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองและงานเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านตรังฝั่งตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง